מה חדש


 

הזמנה לכנסי מגדלים_13.8.14

 

נהלי הזמנה וטפסים להזמנת גריז קטפות ונוזל קטפות של החברות "אסנין" ו"דלק שמנים" נמצאים במחיצה "מידע למגדלים מנויים"
במחיצה זו נמצא גם פרוטוקול הנהלה רחבה מיום 6.8.14

דפכותנה - הנחיות לסיום העונה ולשילוך_13.8.14

הזמנה להציע הצעות לקניית גרעיני כותנה בעונת 2014

טופס הזמנת גרעינים במכרז

היתר שיווק גרעינים

דו"ח שיווק ומשלוחים מה-24.07.14 וידיעון למגדלים מה-24.07.14 נמצאים במחיצה "מידע למגדלים מנויים"

התמודדות עם כנימה קמחית מנוקדת בשדות הכותנה
הוסף את אתר מועצת הכותנה למועדפים יצירת קשר לדף השער The Israel Cotton Board - English Info