מה חדש


קול קורא להגשת מועמדים לקבלת פרס מקרן סם המבורג

קול קורא להגשת המלצות למלגות לתלמידי מוסמך ודוקטורט מקרן סם המבורג

הזמנה להציע הצעות לקניית גרעיני כותנה סבב ב'_21.10.14 וטופס הזמנה נמצאים במחיצה "מידע למגדלים מנויים"

קמחית מנוקדת בכותנה_סיכום 2014

דו"ח שיווק ומשלוחים מה-01.10.14 וידיעון למגדלים מה-01.10.14 נמצאים במחיצה "מידע למגדלים מנויים"

הנחיות לטיפול בכלים חקלאיים בעת הקטיף ואחריו, בשדות נגועים בכנימה קמחית מנוקדת

מחירון להובלת גרעיני הכותנה נמצא במחיצה "מידע למגדלים מנויים"

היתר שיווק גרעינים
הוסף את אתר מועצת הכותנה למועדפים יצירת קשר לדף השער The Israel Cotton Board - English Info