מה חדש


הזמנה להציע הצעות לקניית גרעיני כותנה סבב ב'_21.10.14 וטופס הזמנה נמצאים במחיצה "מידע למגדלים מנויים"

קמחית מנוקדת בכותנה_סיכום 2014

דו"ח שיווק ומשלוחים מה-01.10.14 וידיעון למגדלים מה-01.10.14 נמצאים במחיצה "מידע למגדלים מנויים"

הנחיות לטיפול בכלים חקלאיים בעת הקטיף ואחריו, בשדות נגועים בכנימה קמחית מנוקדת

מחירון להובלת גרעיני הכותנה נמצא במחיצה "מידע למגדלים מנויים"

נהלי הזמנה וטפסים להזמנת גריז קטפות ונוזל קטפות של החברות "אסנין" ו"דלק שמנים" נמצאים במחיצה "מידע למגדלים מנויים"
במחיצה זו נמצא גם פרוטוקול הנהלה רחבה מיום 6.8.14

היתר שיווק גרעינים
הוסף את אתר מועצת הכותנה למועדפים יצירת קשר לדף השער The Israel Cotton Board - English Info