מה חדש
מחירון ארצי להובלת גרעיני כותנה נמצא במחיצה "מידע למגדלים מנויים"
הנחיות לסיום העונה ולשילוךהזמנה למפגשי מגדלים

טופס הזמנת גרעינים  במכרז, הזמנה להציע הצעות לרכישת גרעיני כותנה והיתר מספוא לשנת 15-16 נמצאים במחיצה "מידע למגדלים מנויים"דו"ח שיווק ומשלוחים וידיעון למגדלים, שניהם מ-03.08.15 נמצאים במחיצה "מידע למגדלים מנויים"


נוהל הזמנת גריז קטפות ונוזל הרטבה
וטופס להזמנה נמצאים במחיצה"מידע למגדלים
מנויים".הוסף את אתר מועצת הכותנה למועדפים יצירת קשר לדף השער The Israel Cotton Board - English Info