המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

חוזה כותנה עם הקנט לעונת 2022 נמצא בהודעות למגדלים