המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

המכון למיון כותנה

המכון למיון כותנה - אמינות היא שם המשחק

מנחם יוגב, מנהל המכון

 

המכון למיון כותנה הוקם עם הקמת מועצת הכותנה, כדי שישמש כלי עזר שיווקי בעל חשיבות עליונה לאמינות בתוצאות הגידול.

 

סיבי הכותנה הם תוצר חקלאי שמקורו בשדה, כך שמטבע הדברים קיימת שונות רבה באופי הכותן הנאסף בשדות, שנובעת משיטות גידול שונות, מתנאי אקלים שונים, מהשפעת האזור הגיאוגרפי, מהבדלים בין זנים, מעיתויי קטיף וניפוט ועוד.

המטווייה, המייצרת חוטים מסיבי הכותנה, זקוקה לחומר גלם אחיד ככל האפשר לאורך השנה. לשם כך יש למיין את סוגי הכותנה לפי מרכיבי איכות שונים: אורך, עדינות, חוזק, גוון, כמות פסולת ועוד.

מיון זה נערך במכון המיון, כאשר מכל כריכה - הנוצרת בכל אחת מהמנפטות - נשלחת דוגמא למכון המיון, וזו נבדקת בכל מרכיבי האיכות. בהתאם לאיכות שנקבעה לכריכה נקבע מחירה מול המגדל מחד ומול הלקוח מאידך.

 

במשך כל שנות קיומו עמד מכון המיון של מועצת הכותנה בשורה הראשונה של מעבדות דומות בעולם, בכל הקשור לאמינות התוצאות.

לאורך השנים השכילו מנהלי המכון להשתמש בטכנולוגיות המתאימות ביותר הקיימות בשוק. ביוזמתו של שלמה פלס, מנהל המכון במשך כ-30 שנה, הייתה הכותנה הישראלית הראשונה בעולם שמוינה כולה בציוד מכני אובייקטיבי. אמינות מכון המיון היא מרכיב במוניטין הטוב שיש לכותנה הישראלית, אשר נוצר במהלך שנים רבות של עבודה בסטנדרטים גבוהים מול הלקוחות בעולם.

 

בשנים האחרונות עברו מגדלי הכותנה בישראל לגידול כותנה ארוכת סיב באיכויות גבוהות. מעבר זה מחייב את המועצה להקפדת-יתר בנושא איכות ואחידות הסיבים הנשלחים למנפטות, כדי לשמר את האמינות שרוכשים הלקוחות בעולם לכותנה הישראלית.

מדי כמה שנים מוחלפים זני הפימה בשדות ישראל לזנים חדשים, בעלי מרכיבי איכות משופרים, בעיקר אורך וחוזק, ובזכות זאת מיקומה של הכותנה הישראלית - בסל סיבי הכותנה ארוכת הסיב בעולם - הולך ותופס מקום גבוה יותר, דבר המאפשר להביא תרומה גבוהה יותר למגדלי הכותנה בארץ.

גם השנה, כבשנים הקודמות, מגדלי הכותנה בישראל מצליחים לייצר כותנה באיכויות גבוהות. הנתונים לשנת היבול 2006 אינם סופיים, אולם תוצאות מיון של כ - 30% מהכותנה מראים על המשך מגמה זו.