המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

השתתפות בצער אורי גלעד במות אמו ז"ל