המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הלקטים - ידיעון למגדלים נמצא בהודעות למגדלים